Connect44

Netværk services, Kobber & Fiber Rådgivning omkring netværksinfrastruktur

Connect44

Har du et netværk, vil du opbygge et nyt, eller udskifte og konvertere dit netværk til nyeste teknologi?

Vi er eksperterne der kan rådgive dig om den bedste tilgang, skabe overblikket og påtage os arbejdet samt støtte dig i implementeringen.

Inden ethvert projekt starter, hjælper vi med fra starten, sikre at arbejdet kan gennemføres og undgår uplanlagte situationer og overraskelser. Med omhyggelig planlægning og konsultation tager vi os af projektets implementering på en gnidningsfri og effektiv måde og sikre frister og budgetter overholdes.

Hvad gør vi:
  • Samarbejde om definition af projektets start- og slutpunkter samt projektets omfang
  • Planlægning og implementering af regelmæssig styring, med både budget-, drifts- og projektansvarlige
  • Oprettelse af en kontaktpersonmatrix opdelt på driftsniveau
  • Definition af funktionelle og operationelle eskaleringsveje
  • Problemhåndtering for projektfaserne
  • Tidlig inddragelse af interessenter (operationelt og organisatorisk) i projektforberedelsen
   • BSM / BCRM / Partneradministration
   • Betjeningsenheder til kunden
   • Datarensningsteam
ScrollScroll
Connect44

Netværk services, Kobber & Fiber Rådgivning omkring netværksinfrastruktur

Connect44
Hvad gør vi:
 • Oprettelse af rapporter, gerne ved hjælp af jeres egne rapporteringsressourcer (f.eks. levering af rådata)
 • Koordinering og definition af KPI'er i migrationsprocessen i henhold til planen
 • Anbefalinger til definition af standard- og ikke-standardordrer til: Vareindkøb, Hardware, Adgang, Båndbredde
Driftsadministration af projektordrer baseret på erfaringerne fra projektet:
network infrastructure