Fortrolighedspolitik Vilkår og betingelser

OMFANG

Disse vilk√•r og betingelser (‚ÄúT&C‚ÄĚ) g√¶lder for din brug af det websted, der ejes eller drives af Connect44 AG, samt for enhver service og funktion, der tilbydes p√• dette websted, inklusive men ikke begr√¶nset til de offentliggjorte artikler og information om tjenester, der tilbydes af Connect44. Ved at bruge hjemmesiden garanterer du, at du har l√¶st og gennemg√•et disse vilk√•r og betingelser, og at du accepterer dets bestemmelser.

Connect44 AG er hovedkontorselskab for Connect44 koncernen og henholdsvis alle virksomheder, der opererer under handelsnavnet Connect44, i det f√łlgende ben√¶vnt "Connect44". Identifikationsdataene samt kontaktdataene, der tilh√łrer hvert firma i Connect44-gruppen, er tilg√¶ngelige i afsnittet "Kontakt" p√• vores websted (www.connect44.com/contact).

ScrollScroll

Fortrolighedspolitik Vilkår og betingelser

Connect44 kan give dig visse oplysninger som et resultat af din brug af hjemmesiden eller tjenesterne. S√•danne oplysninger kan omfatte, men er ikke begr√¶nset til, dokumentation, data eller information udviklet af Connect44 og andet materiale, der kan hj√¶lpe din brug af hjemmesiden eller tjenesterne. I henhold til disse vilk√•r giver Connect44 dig en ikke-eksklusiv, begr√¶nset, ikke-overf√łrbar og tilbagekaldelig licens til at bruge Connect44-oplysninger udelukkende i forbindelse med din brug af hjemmesiden og tjenesterne. Connect44-dokumenter m√• ikke bruges til andre form√•l.

ScrollScroll

Fortrolighedspolitik Vilkår og betingelser

INTELLEKTUEL EJENDOM

Du accepterer, at hjemmesiden og alle tjenester, der leveres af Connect44, tilh√łrer Connect44, inklusive alle ophavsrettigheder, varem√¶rker, forretningshemmeligheder, patenter og anden intellektuel ejendom. Du accepterer, at Connect44 ejer alle rettigheder, ejendomsret og interesse i og til Connect44's intellektuelle ejendomsret, og at du ikke vil bruge dette p√• nogen m√•de, inklusive elektronisk eller via registrering af nye varem√¶rker, handelsnavne, servicem√¶rker uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Connect44.

For at g√łre webstedet og tjenesterne tilg√¶ngelige for dig, giver du hermed Connect44 en royaltyfri, ikke-eksklusiv, verdensomsp√¶ndende licens til at kopiere, vise, bruge, udsende, transmittere og lave afledte v√¶rker af alt indhold, du offentligg√łr, uploader eller p√• anden m√•de g√łre tilg√¶ngelig for webstedet. Connect44 h√¶vder ingen yderligere ejendomsret i dit indhold. Hvis du f√łler, at nogen af dine intellektuelle ejendomsrettigheder er blevet kr√¶nket eller p√• anden m√•de overtr√•dt ved offentligg√łrelse af oplysninger eller medier af en anden af vores brugere, bedes du kontakte os.

ScrollScroll

Fortrolighedspolitik Vilkår og betingelser

ACCEPTABEL BRUG

Du accepterer at ikke bruge webstedet eller tjenesterne til noget ulovligt formål eller noget formål, der er forbudt i henhold til denne klausul. Du accepterer at ikke bruge webstedet eller tjenesterne på nogen måde, der kan skade Connect44s websted, tjenester eller generelle forretning.

Du accepterer endvidere ikke at bruge hjemmesiden eller tjenesterne:
  • Til at chikanere, misbruge eller true andre eller p√• anden m√•de kr√¶nke nogen persons juridiske rettigheder.
  • Til at kr√¶nke intellektuelle ejendomsrettigheder tilh√łrende Connect44 eller en hvilken som helst tredjepart.
  • Til at beg√• nogen form for bedrageri.
  • Til at offentligg√łre eller distribuere uanst√¶ndigt eller √¶rekr√¶nkende materiale.
  • Til at offentligg√łre eller distribuere alt slags materiale, der tilskynder til vold, had eller diskrimination mod en hvilken som helst gruppe.
  • Til at ulovligt indsamle oplysninger om andre.
ScrollScroll

Fortrolighedspolitik Vilkår og betingelser

PRIVATLIVSOPLYSNINGER

Bes√łg p√• vores hjemmeside og adgang til data, information og referencer p√• dette websted er i princippet en anonym proces. Vi informerer dig i god tid, hvis vi har brug for identifikation og/eller specifik information fra dig for at levere de tjenester, du har brug for, sende dig informationsmateriale, oprette profiler og analyser osv. Alle s√•danne data, du sender til os, behandles med den st√łrste fortrolighed og overf√łres til tredjeparter, ogs√• inden for Connect44 Group, kun underlagt de betingelser, der er defineret i den aktuelle sag, og ellers kun med dit udtrykkelige samtykke. Denne beskyttelse (og begr√¶nsede brug) af dine personlige oplysninger sikres fra det √łjeblik, vi modtager dine data.

For flere detaljer om, hvordan vi er forpligtet til at beskytte dit privatliv, bedes du gennemgå vores fortrolighedspolitikker, der er tilgængelige i vores juridiske afsnit på hjemmesiden.

ScrollScroll

Fortrolighedspolitik Vilkår og betingelser

SPAMPOLITIK

Det er strengt forbudt at bruge hjemmesiden til ulovlige spamaktiviteter, herunder at indsamle personlige oplysninger fra andre eller sende kommercielle masse-e-mails.

ÆNDRING

Connect44 kan fra tid til anden og til enhver tid uden varsel til dig √¶ndre disse vilk√•r og betingelser. Du accepterer, at Connect44 har ret til at √¶ndre disse vilk√•r og betingelser eller revidere alt indeholdt heri. Du accepterer endvidere, at alle √¶ndringer af disse vilk√•r og betingelser er fuldt ud g√¶ldende straks efter offentligg√łrelse p√• hjemmesiden, og at √¶ndringer erstatter enhver tidligere version af disse vilk√•r og betingelser, medmindre tidligere versioner specifikt henvises til eller indarbejdes i den seneste √¶ndring eller variation af disse vilk√•r og betingelser.

I det omfang en del eller underdel af disse vilkår og betingelser anses for ineffektive eller ugyldige af en domstol, accepterer du, at den tidligere, effektive version af disse vilkår og betingelser skal betragtes som eksigibel og gyldig i det fulde omfang.

I tilfælde af at du undlader at overvåge ændringer til eller variationer i disse vilkår og betingelser, accepterer du, at en sådan fejl skal betragtes som et bekræftende frafald af din ret til at gennemgå de ændrede vilkår og betingelser.

DRIFTSAFBRYDELSER

Connect44 kan have behov for at afbryde din adgang til webstedet for at udf√łre vedligeholdelse eller n√łdtjenester p√• et planlagt eller ikke-planlagt grundlag. Du accepterer, at din adgang til webstedet kan blive p√•virket af uventet eller ikke-planlagt nedetid, uanset √•rsag, men at Connect44 ikke er ansvarlig for skader eller tab for√•rsaget som f√łlge af s√•dan nedetid.

ScrollScroll

Fortrolighedspolitik Vilkår og betingelser

GARANTIFRASKRIVELSER

Hverken Connect44 eller dets partnere, der er involveret i design, produktion eller levering af websteder eller noget tilknyttet websted, er ansvarlige for noget tab eller nogen skade, der skyldes brug af webstederne eller eventuelt fejlagtigt indhold, uanset om s√•dan(t) tab eller skade er direkte eller indirekte, √•rsagssammenh√¶ngende eller ikke-√•rsagssammenh√¶ngende, kontraktm√¶ssig eller ikke-kontraktlig eller som f√łlge af en civilretlig eller strafferetlig lovovertr√¶delse.

Du accepterer, at din brug af webstedet er p√• dit eget og eksklusive ansvar. Connect44 giver ingen garantier for, at webstedet opfylder dine behov, eller at webstedet ikke bliver afbrudt, fejlfrit. Connect44 giver heller ingen garantier for p√•lideligheden eller n√łjagtigheden af oplysninger p√•, eller der opn√•s via hjemmesiden. Du accepterer, at enhver skade, du m√•tte blive udsat for via dit computersystem eller som f√łlge af tab af dine data fra din brug af webstedet, er dit eneansvar, og at Connect44 ikke er ansvarlig for s√•dan skade eller tab.

OPSIGELSE

Vi kan efter eget sk√łn suspendere, begr√¶nse eller opsige din brug af hjemmesiden med virkning til enhver tid uden varsel til dig, af en hvilken som helst grund, herunder fordi driften eller effektiviteten af webstederne eller vores eller tredjeparts udstyr eller netv√¶rk er sv√¶kket af din brug af webstederne, vi har modtaget en tredjeparts klage, der vedr√łrer din brug eller misbrug af webstederne, eller du har overtr√•dt vilk√•r eller betingelse i disse vilk√•r. Vi har intet ansvar for at underrette tredjepart, herunder tredjepartsudbydere af tjenester, merchandise eller information, om suspension, begr√¶nsning eller oph√łr af din adgang til webstederne.

ScrollScroll

Fortrolighedspolitik Vilkår og betingelser

GENERELLE BESTEMMELSER

Fortolkning

I disse vilk√•r er (i) billedtekster og overskrifter kun til bekvemmelighed og udg√łr ikke materiel sag og skal ikke opfattes som en fortolkning af indholdet af disse vilk√•r, (ii) ordet "inklusive", ordet "inkluderer "og udtrykket "s√•som", n√•r man f√łlger en generel erkl√¶ring eller et udtryk (uanset om der anvendes et ikke-begr√¶nsende sprog som "uden begr√¶nsning" eller "men ikke begr√¶nset til" eller andre ord af lignende betydning med henvisning dertil), skal ikke opfattes som begr√¶nsende, og ordet "eller" mellem to eller flere anf√łrte emner indeb√¶rer ikke et eksklusivt forhold mellem de anliggender, der forbindes, og (iii) alle henvisninger til webstedsadresser eller webadresser inkluderer ogs√• ethvert efterf√łlgende eller erstattende websted, der indeholder i det v√¶sentlige lignende oplysninger som det/de websted(er), der henvises til.

Sprog

Al kommunikation, der foretages, eller givne meddelelser i henhold til disse vilkår og betingelser, skal være på engelsk.

Jurisdiktion

Gennem din brug af hjemmesiden accepterer du, at Schweiz' lovgivning regulerer ethvert sp√łrgsm√•l eller enhver tvist, der vedr√łrer eller opst√•r som f√łlge af disse vilk√•r og betingelser, samt enhver tvist af enhver art, der m√•tte opst√• mellem dig og Connect44.

Overdragelse

Connect44 har tilladelse til at overdrage, overf√łre og udlicitere sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilk√•r, uden at nogen underretning eller noget samtykke er p√•kr√¶vet. Du har dog ikke tilladelse til at overdrage, overf√łre eller udlicitere nogen af dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilk√•r.

ScrollScroll

Fortrolighedspolitik Vilkår og betingelser

Ret til udelukkelse

Connect44 forbeholder sig retten til at nægte eller tilbagekalde adgang til sit websted og/eller de tjenester, der leveres uden behov for forudgående underretning, på eget initiativ eller på anmodning af en tredjepart, i tilfælde af at brugerne overtræder disse vilkår og betingelser.

Force Majeure

Ingen af parterne er ansvarlige for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til disse vilk√•r eller for forsinkelse i at g√łre det, hvis en s√•dan misligholdelse eller forsinkelse skyldes omst√¶ndigheder uden for partens rimelige kontrol, s√•som naturh√¶ndelser, regeringshandlinger, krig, opt√łjer, strejker og ulykker under transport, men eksklusive mangel p√• finansiering, kontanter eller kredit.

Abonnementer

Abonnement p√• periodisk kommunikation fra Connect44 gennemf√łrt via webstedet er frivilligt og foruds√¶tter accept af de betingelser, der er fastlagt i det p√•g√¶ldende tilf√¶lde, som brugerne udtrykkeligt skal acceptere. Dette foruds√¶tter ligeledes en aftale om at modtage kommerciel information om Connect44s produkter og tjenester. Registrering af s√•danne tjenester udg√łr autorisation for Connect44 til at udf√łre denne type kommunikation. Brugere kan tilbagekalde autorisationen ved at kontakte Connect44 p√• den m√•de, der er angivet i hvert enkelt tilf√¶lde.

Kontakt:

Hvis du har sp√łrgsm√•l vedr√łrende disse vilk√•r og betingelser, bedes du kontakte os p√•: marketing@connect44.com