Blog

Industrial Automation IoT

Industrial Automation IoT

Rețelele 5G vor necesita automatizări care pot susține tehnologii multi-domeniu și multi-furnizori ca servicii, cum ar fi Network Slicing (retea partiționată/divizată în sub-network-uri).

Automatizarea va parcurge mai multe segmente de rețea, cum ar fi acces-radio, nucleu central și network periferic, care pot conține o combinație de funcții de rețea virtuală și fizică, pe lângă tehnologiile programabile și neprogramabile.

Alianța 5G pentru Industrie Conectată și Automatizare, este unică și asigură necesitățile Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pentru automatizarea industriei și implicit dezvoltarea tehnologiei 5G.

Automatizarea și robotica sunt strâns legate de „a 4-a revoluție industrială” (Industria 4.0), precum și de „Internetul industrial al obiectelor” (IIoT).

5G va fi „agentul” în promovarea comunicării wireless deterministe și time-sensitive. Acest lucru este esențial pentru automatizarea industrială, deoarece poate permite crearea de sisteme interactive în timp real și pentru integrarea cu TSN.

TSN (Time Sensitive Network) devine tehnologia standard bazată pe Ethernet pentru rețelele convergente. Setul de instrumente TSN permite implementarea în automatizarea industrială și cuprinde gestionarea traficului, gestionarea resurselor, sincronizarea timpului și fiabilitatea.

În esență, 5G și TSN includ componentele tehnologice cheie necesare pentru implementarea combinată în automatizarea industrială și disponibilitate ridicată.

Rețelele publice și private vor funcționa într-o integrare perfectă cu securitate dedicată și îmbunătățită a sistemelor de automatizare.

Alianța 5G pentru Industrie Conectată și Automatizare (5G-ACIA) a fost înființată pentru a defini și supraveghea 5G pentru domeniul industrial.

Sunt 5 zone de aplicabilitate pentru automatizarea în producție:

  1. Automatizarea în fabrici (PLC, Robotică, rețea masivă de senzori wireless etc.)
  2. Automatizarea proceselor (senzori care măsoară parametrii procesului, cum ar fi temperatura presiunii, supapele, încălzitoarele etc.) care funcționează către controlerele centrale / locale
  3. Interfețe om-mașină (HMI) - exemple sunt panourile M&C, laptop-urile, smartphone-urile, sistemele de realitate virtuală etc.
  4. Logistică și depozitare (macarale de depozitare, stivuitoare, sisteme automate de depozitare sau sisteme de urmărire și monitorizare logistică)
  5. Monitorizare și mentenanță predictivă pentru bunuri / procese, sensor ‘data-based’, controlate de la distanță

Grupul de Management Telecom al 3GPP este responsabil pentru specificarea arhitecturii de gestionare funcțională a rețelei și a interfețelor dedicate.

Grupul 3GPP ia în considerare printre altele, RAN și rețeaua de bază în caz de eroare, configurare, ciclu de viață, contabilitate, performanță și managementul securității. Specificațiile SON (Self Organising Network) sunt de asemenea studiate de către grup.